Koji je položaj pravi?

Worldcup valdisere 2374

Pod pretpostavkom da bicikl koji vozite ima odgovarajuću veličinu rama (vidi "Odabir novog bicikla"), podešavanje pozicije ne bi trebalo predstavljati problem. Kada sjedeći na biciklu možete petom dohvatiti i pomjerati naprijed-nazad pedalu koja je u krajnjem donjem položaju, visina sica bi trebala biti odgovarajuća. 

Greg LeMond metod određivanja visine sica nešto je precizniji: dužinu nogu (mjereno od međunožja do poda, kada smo u tankim čarapama) množimo sa 0,883. Time dobijemo rastojanje između osi srednjeg pogona i gornje površine sjedišta. Dobijenu vrijednost umanjujemo za 3-5mm ako koristimo Clipless pedale/cipele. 

Kada sjedimo na biciklu, leđa bi trebala biti nageta naprijed pod uglom od oko 45 stepeni. Položaj ruku bi trebao biti prirodan i opušten. Bolovi u leđima, vratu, rukama i koljenima, a poslije dužih vožnji su znak da nemamo idealan položaj na biciklu. Pomjeranjem upravljača (nabavka odgovarajuće lule ili cijevi upravljača) ili sica naprijed/nazad; ili nabavkom srednjeg pogona sa odgovarajućom dužinom kurble, trebali bi rješiti te probleme. 

servis btn parlax

NAJNOVIJI PROIZVODI

kartice2.jpg

footer logo15

KONTAKT

 

Prodajni centri i servis uvijek je dostupan za vas.

 

Holiday Inn: +387 (0)33 209 648

Ilidža: +387 (0)33 625 243

Mostar: + 387 (0) 36 316 620

 

Email: info@ciklocentar.com

www.ciklocentar.com

 

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

INSTAGRAM

 

designer17